MISSIE

MEJ wil de sociale integratie van kinderen en jongeren uit plattelandsgebieden bevorderen. De stichting wil dit doen door een bijdrage te leveren aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van haar doelgroep, door educatieve ondersteuning te bieden middels steun en scholing en door sociale integratie, maatschappelijke bewustmaking om solidariteit te creëren ten aanzien van behoeftigen en zelfs door als pleitbezorger op te treden.