DOELEN

Algemeen doel: Bevordering van de sociale integratie van kinderen en jongeren.

Specifieke doelen:
 • Fungeren als ondersteuningscentrum voor kinderen en jongeren.
 • Fungeren als referentiepunt voor jongeren voor informatie en voorlichting.
 • Plattelandsjongeren voorzien van documenten op educatief gebied.
 • Psychologisch en materieel steun bieden aan kinderen en jongeren die in moeilijkheden verkeren.
 • Adolescenten goed op weg helpen en zich een idee over hun toekomst laten ontwikkelen.
 • Helpen bij de sociale integratie van probleemjongeren.
 • Behandelen van vraagstukken op het gebied van jeugdcriminaliteit.
 • Hulpbronnen aanboren om kinderen en jongeren veelzijdige hulp te kunnen bieden.
 • Verbeteren van de mogelijkheden van ouders, kinderen en jongeren op het gebied van gezondheid en andere belangrijke gebieden.
 • Kinderen en jongeren vertrouwd maken met nieuwe computer- en communicatietechnieken.
 • Bevorderen van de sociale integratie van jongeren die zich willen richten op inkomstengenererende activiteiten.