LEDEN

De leden zijn uit verschillende sectoren afkomstig:
maatschappelijk werkers, onderwijzers, wetenschappelijk onderzoekers, juristen, economen, IT-technici, maatschappelijke medewerkers op het gebied van HIV/AIDS, sporttrainers, sociologen, studenten, boeren, huisvrouwen, modeontwerpers, enz.

Met uw bijdrage kunt u het volgende worden:
  • Actief lid
  • Lid-donateur, eenmalig of vast
  • Erelid
  • Sponsor
  • Partnerstichting / sponsorende stichting