PROGRAMMA'S

1- Gezondheid
* Verbeteren van de mogelijkheden (informatie, educatie, communicatie, scholing) van schoolgaande en andere jongeren:
 • SOA’s en HIV/AIDS / reproductieve gezondheid.
 • Gezondheid van kinderen, jongeren en adolescenten.
 • Bevordering en vereenvoudiging van de toegang tot zorg en verschillende behandelingen.
* Steun - Advies

2- Sekse en ontwikkeling
 • Verbeteren van de mogelijkheden van educatieve organisaties op gemeenschapsniveau voor jonge meisjes (scholing, SOA’s en HIV/AIDS / reproductieve gezondheid).
 • Hulp bieden bij de oprichting van organisaties voor jonge meisjes.
 • Steun bij de vorming en sociale integratie van ongehuwde moeders en/of in de steek gelaten meisjes.

3- Ethiek en rechten van de mens
 • Rechtshulp.
 • Bemiddeling in gezinnen en/of bij schoolkwesties.
 • Ethisch toezicht.
 • Bevordering van de rechten en de bescherming van weeskinderen en/of kwetsbare kinderen.

4- Directe hulp
 • Hulp bij scholing en educatie.
 • Verschaffen en/of uitlenen van documenten op educatief gebied.
 • Hulp op het gebied van de eerste levensbehoeften
 • Hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten voor plattelandsjongeren.
 • Bevordering van de sociaal-economische integratie van gehandicapte kinderen.

5- Documentatie en ondersteuningscentrum
 • Verspreiding van kranten en folders die betrekking hebben op educatieve aspecten.
 • Raadpleging van documenten ter plaatse.
 • Educatieve films en documentaires
 • Nieuwe computer- en communicatietechnologie (Internet), enz.