VISIE

 • MEJ is er sterk van overtuigd dat de toekomst van de kinderen afhangt van een voortdurende begeleiding, die al vroeg moet beginnen.
 • MEJ ziet de positieve uitwerking van een gevarieerde en multisectoriële educatie voor haar doelgroep - kinderen en jongeren.
 • MEJ ziet in dat naast de culturele en economische rijkdom, sprake is van een grote ongelijkheid, die met name nadelig is voor de sociaal zwakkere groepen (een situatie waarmee iedereen dagelijks wordt geconfronteerd). MEJ is ook van mening dat een gezond psychosociaal evenwicht alleen kan worden hersteld door de maatschappelijke tweedeling te verkleinen, die het menselijk leed verergert.
 • MEJ omarmt het standpunt dat het gezin het ideale kader is waarbinnen een kind zich psychologisch, moreel en intellectueel kan ontwikkelen en dat daarom gezamenlijk een toekomstplan voor de kinderen moet worden gemaakt. MEJ stelt dan ook alles in het werk om verschillende acties op touw te zetten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van haar doelgroep, zoals:
  • steun, educatie, voorlichting en scholing bieden;
  • toegang verschaffen tot preventieve zorg, gezondheidszorg en behandelingen, en hulp bieden aan kinderen en jongeren met gezondheidsproblemen;
  • strijd leveren tegen economische en sociale factoren die de armoede in plattelandsgebieden vergroten;
  • bevorderen van de naleving van de rechten van het kind;
  • mobilisatie van deskundigen om jongeren in de samenleving te integreren, enz.